Välkommen till NL e-Consulting

Vi är ditt ledkryss i den snåriga redovisningsvärlden!

Den som int´

trivs henne jett ju va i olag!

Välkommen till NL e-Consulting

- ditt ljus i mörkret!

Ingenting är omöjligt,

det omöjliga tar bara lite längre tid..

Vi vill göra ekonomisysslorna

begripliga för dig!

NL e-Consulting

leder dig till rätt spår!

Strömsund i vårt hjärta,

men vi möter dig gärna i Östersund också.

Vi har gott om utrymme att mötas!

Om företaget

NL e-Consulting startades i april 2014 och drivs av Niclas Liljefjäll.

För närvarande är vi åtta personer som arbetar på NL e-Consulting - Niclas Liljefjäll, Ingela Persson, Urban Olofsson, Kent Westerlund, Carina Ingebrigtsen, Ellinor Jonsson, Tina Liljefjäll samt Ida Edsvik.

Ingela är auktoriserad redovisningskonsult med över 30 år i redovisningsbranschen där hon också ägt och drivit det anrika KEMY Ekonomi & Redovisning AB i många år. Urban är närmast en klenod i branschen och stöttar oss med bl a bokslut/årsredovisningar och deklarationer. Niclas och Kent har båda lång erfarenhet från tidigare anställning hos Skatteverket och arbete med redovisning samt eget företagande. Carina har många års erfarenhet från Deliotte i Hoting och KEMY i Strömsund. Ellinor har många års erfarenhet i redovisningsbranschen, också hon från KEMY i Strömsund. Tina är anställd från mitten av nov 2019 och Ida är vårt senaste tillskott sedan mitten av dec 2020.

Vi har kunder i många olika branscher, t ex hotell och restaurang, bygg, bilverkstad, fastighet, skog, mekanisk verkstad, föräldrakooperativ, konsultföretag, IT-företag, hälso- och friskvård mm.

Från och med år 2016 har vi också ett kontor i Östersund där vi finns en dag i veckan just nu. Vi delar lokaler med Björnberget Bygg AB på hemvägen 28.

Från början av år 2018 övertog NL e-Consulting i Strömsund AB verksamheten från KEMY Ekonomi & Redovisning AB och tredubblade då sin verksamhet.

 

Referenskunder:

Björnberget Bygg AB, Östersund. Vinnare år 2017 av Di's Gasellpris för bästa tillväxt i Jämtlands län

Hotel Nordica i Strömsund AB

Torsängs Föräldrakooperativ Ek.för

m.fl.

 

Dataskyddspolicy

 

  1. Ansvarigt företag

 

  • Ansvarigt företag för insamling, bearbetning och användning av personrelaterade uppgifter är NL e-Consulting i Strömsund AB (se vidare punkt 3.1). I texten nedan kallas företaget fortsättningsvis NL e-Consulting.

 

  • Kontaktperson i personuppgiftsfrågor är Niclas Liljefjäll

 

  1. Insamling och användning av personrelaterade uppgifter

 

  • Med personuppgifter avses alla uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk persons förhållanden. Personrelaterade uppgifter är uppgifter såsom för- och efternamn, bostadsadress, privat telefonnummer etc. Hit räknas också ekonomiska förhållanden som kan förekomma i samband med kunders inkomstdeklarationer, i bokföringsunderlag och i löneadministration. Personuppgifter kan också förekomma i kunders eller i NL e-Consultings egna kund-, leverantörs-, personal- och medlemsregister. Dessa personuppgifter används för att kunna utföra de olika uppdrag som vi anförtrotts att utföra av våra kunder.

 

  • Vi samlar bara in sådana personrelaterade uppgifter som behövs för att uppfylla vårt åtagande mot dig som kund. Vissa uppgifter behöver vi också för att vi ska kunna ställa ut faktura.

 

  • Dina uppgifter lämnas inte vidare till tredje part såvida det inte är nödvändigt, och överenskommet, för att genomföra de uppdrag vi anförtrotts att utföra av dig, eller för hantering av betalning (t ex bank) eller för att uppfylla bokföringsskyldigheten.

 

  • Vi raderar dina personrelaterade uppgifter när de inte längre är nödvändiga för att uppfylla det ändamål som avses med lagringen och inga lagstadgade lagringsskyldigheter talar emot detta. Person som avslutat sitt kundförhållande med NL e-Consulting kan, genom att kontakta oss, få sina personrelaterade uppgifter raderade, ändrade eller hemskickade i de fall det fortfarande finns lagstadgade lagringsskyldigheter som talar emot radering. NL e-Consulting lagrar heller inte några pappersdokument med personrelaterade uppgifter under onödigt lång tid utan ser till att de sänds till kund eller destrueras så snart de inte längre behövs för utförandet av det uppdrag vi anförtrotts, eller det inte längre finns någon lagstadgad skyldighet att lagra uppgifterna.

 

 

  1. Information, rättelse och radering av uppgifter

 

  • Du kan utan kostnad begära upplysning om vilka uppgifter som finns sparade hos oss och att uppgifterna rättas eller raderas. Se nedanstående kontaktuppgifter:

 

NL e-Consulting i Strömsund AB

Bredgårdsgatan 4

833 35 Strömsund

Org.nr 556999-3289

Tel. 0670-135 70

E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Tänk på att det kan förekomma lagstadgad lagringsskyldighet för många av de uppgifter vi behandlar I våra uppdrag så innan eventuell radering sker bör det säkerställas att radering kan göras eller att lagring på annan plats annars ordnas.

 

Invändningar mot NL e-Consultings insamling, bearbetning eller användning av dina uppgifter kan också göras genom att inge klagomål till Datainspektionen.